Copyright

Fratelzon en in sommige gevallen met Fratelzon samenwerkende partijen hebben en houden het copyright op alle teksten, foto’s en merken op deze website. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fratelzon, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.