Disclaimer

Over het gebruik van deze site

De informatie op deze website is bedoeld je te informeren. Ondanks het feit dat Fratelzon zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Fratelzon niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Op de website, wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Fratelzon in de regel niet beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Fratelzon wijst iedere aansprakelijkheid in deze dan ook van de hand. Fratelzon behoudt zicht het recht voor om de informatie op deze website te allen tijde onaangekondigd te wijzigen.

Waarborging van je gegevens

Deze website wordt beheerd door Fratelzon. Wanneer je gegevens invult op deze site, zal Fratelzon deze gegevens verwerken. Met betrekking tot deze  verwerking waarborgt en respecteert Fratelzon je privacy, door naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit houdt in dat je persoonsgegevens slechts  gebruikt worden voor het doel waarvoor ze bedoeld zijn en dat je persoonsgegevens door Fratelzon beschermd worden en je bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van je persoonsgegevens. Voor vragen over het privacybeleid of de wijze waarop Fratelzon je persoonsgegevens verwerkt, kan je een email sturen naar info@fratelzon.be onder vermelding van ‘privacy gegevens’. Als je van ons informatie ontvangt waar je geen prijs op stelt, kun je je naam en adres opsturen naar info@fratelzon.be, onder vermelding van ‘verwijder mijn gegevens’. Wij zullen dan al je gegevens verwijderen uit ons adressenbestand.