Algemene voorwaarden

1. LIDMAATSCHAP

Indien je wil deelnemen aan onze culturele activiteiten, moet je lid zijn.

2. AANTAL DEELNEMERS

 • Voor de reizen per vliegtuig naar Griekenland en Italië zijn onze prijzen berekend op een minimum van 30 betalende deelnemers.
 • Voor de andere bestemmingen is de prijs berekend op een minimum van 25 betalende deelnemers.
 • Voor de reizen per bus is de prijs berekend op een minimum van 40 betalende deelnemers.
 • Voor kleinere groepen: neem contact met ons secretariaat.

3. ACCOMMODATIE

Onze reizen zijn opgevat en uitgewerkt voor studenten (2 à 3 sterren hotels met kamers van 3 of 4 bedden). Een “eenpersoonskamer” of een “tweepersoonskamer” is voorzien voor de groepsleider. Groepen die meer dan de voorziene één- of tweepersoonskamers willen, betalen een meerprijs. Groepen die graag een andere accommodatie wensen, worden verzocht dit met het secretariaat af te spreken. Ze krijgen een schriftelijke prijsofferte aangepast aan hun verlangens. Groepen volwassenen nemen contact met het secretariaat om een prijsofferte te krijgen.

4. GRATUITEIT

Een leerkracht die minstens 15 betalende leerlingen vergezelt op een reis naar een van onze bestemmingen reist gratis, behalve voor Egypte, waar een minimum van 20 betalende deelnemers wordt vereist om een gratuïteit te krijgen. Voor een groep volwassenen is er een gratuïteit per 20 betalende deelnemers.

5. BESTELLING – RESERVATIE

Iedere bestelling moet schriftelijk bevestigd worden om alle misverstanden te voorkomen. Geen enkele boeking (trein, ligplaatsen, vliegtuig, hotels, …) wordt in aanmerking genomen zolang de inschrijvingskaarten en een eerste storting niet toegekomen zijn op ons secretariaat. Een optie is slechts 15 dagen geldig. Wij kunnen geen wijzigingen meer aanvaarden na de infovergadering voor Griekenland en 10 weken voor het vertrek voor andere bestemmingen met uitzondering van aanpassingen die noodzakelijk zijn omwille van de beschikbaarheid ter plaatse van hotels, bussen, boten en omwille van openingsuren van sites of musea.

6. PRIJS

In al onze prijzen zijn de BTW, de luchthaventaksen en de garantiefondspremie inbegrepen, ze bevatten alle diensten voorzien in onze programma’s. Onze reistarieven zullen aangepast worden indien er zich een devaluatie zou voordoen buiten de EUROzone. Dezelfde regel geldt indien de verkeerstarieven (spoor, boot, vliegtuig, bus), de fuel of de taksen verhoogd zouden worden, hetzij in ons land hetzij in een van de landen die we bezoeken of waar we doorheen reizen. De prijzen variëren ook in functie van de beschikbaarheid op het moment van de reservering.

7. BETALINGEN

Alle betalingen worden gemeenschappelijk uitgevoerd door storting of overschrijving op onze bankrekening BNP Paribas FORTIS 001-1750482-96 (IBAN BE65 0011 7504 8296)  FRATELZON Bloemtuinenlaan 58/5 1030 BRUSSEL. De betalingen gebeuren in schijven volgens het afgesproken schema. Het saldo wordt uiterlijk één maand voor het vertrek betaald. Terugbetalingen gebeuren in België en na de reis.

8. BIJSTANDSVERZEKERING

Voor reizen vanaf 7 dagen wordt er een bijstandsverzekering EUROP ASSISTANCE afgesloten. Een annulatieverzekering is niet inbegrepen en kan je bij inschrijving afsluiten.

9. ANNULATIE

In geval van annulatie , zelfs indien men een vervanger vindt, betalen de annulerende deelnemers de annulatieonkosten van 5% van de prijs van de reis (tenzij anders vermeld in de prijsofferte). Vervanging is enkel mogelijk tot 45 dagen voor vertrek. In geval van niet-vervanging, worden de volgende kosten ook in rekening gebracht:

 • 15% van de reissom indien de terugtrekking gebeurt binnen de 61 dagen voor de vertrekdatum,
 • 30% van de reissom indien de terugtrekking gebeurt binnen de 31 dagen voor de vertrekdatum,
 • 60% van de reissom indien de terugtrekking gebeurt binnen de 15 dagen voor de vertrekdatum,
 • 100% van de reissom indien de terugtrekking gebeurt binnen de 8 dagen voor de vertrekdatum.

10. REISGOEDEREN

FRATELZON kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de beschadiging, het verlies of de diefstal van om het even welk voorwerp, ook niet van reiskoffers.

11. VERANTWOORDELIJKHEID

FRATELZON verbindt zich ertoe om alles in het werk te stellen om een goed verloop van de reis te verzorgen. FRATELZON kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor ongemakken die het gevolg zijn van overmacht of indien er zich iets voordoet wat FRATELZON niet had kunnen voorzien of vermijden. FRATELZON kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade veroorzaakt als gevolg van een vertraging van de transportmiddelen.

OPMERKINGEN – INFORMATIE

 • Alle groepsleiders worden verzocht onze informatiesamenkomsten integraal bij te wonen. Gebrek aan nauwkeurige informatie kan jezelf en de groep heel wat narigheid bezorgen.
 • We vragen de groepsleiders uitdrukkelijk de JUISTE BASISPRIJS en de tarieven van de facultatieve uitstappen (zoals vastgelegd door de bevestiging van de offerte) mee te delen aan de deelnemers, de ouders en aan de schooldirecties. De bedragen die gevraagd worden voor de groepskas of andere onkosten moeten afzonderlijk vermeld worden aan de ouders en de deelnemers.
 • We vragen de groepsleiders al deze voorwaarden aan hun groepsleden en aan de ouders duidelijk mee te delen. Ze moeten bovendien erop letten dat de ouders de verbintenissen, door hen aangegaan bij de ondertekening van de inschrijvingskaart, aandachtig lezen.
 • In geval van geschil worden de algemene voorwaarden van de vzw Geschillencommissie reizen toegepast. Je kan je klacht aangetekend versturen naar Fratelzon,t.a.v. het Bestuursorgaan, Bloemtuinenlaan 58/5, 1030 Brussel. FRATELZON vzw verg A1576- lid van het Garantiefonds Reizen OVV tel 02/726.04.36 – info@fratelzon.be – www.fratelzon.be
 • In geval van geschillen die niet via de Geschillencommissie Reizen opgelost worden, zijn de vrederechter of de rechtbank bevoegd.